Forretningsbetingelser gældende for: Elise Puls

Organisationens juridiske navn: Elise Puls

Selskabsform: forening

CVR-nummer: 35569987

Officiel e-mail adresse: anit0050@ess-aarhus.dk 

Officiel web-adresse: www.elisepuls.dk/


VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

1 Introduktion

1.1 Selskabsoplysninger: Klubmodul ApS (”Klubmodul”) er et anpartsselskab registreret med CVR.nr. 31 50 15 12, Banegraven 18, 3550 Slangerup og Dalbygade 40A, 2. Sal. 6000 Kolding. Vores officielle e-mailadresse er salg@klubmodul.dk, vores officielle web-adresse er www.klubmodul.dk.

1.2 Klubmodul leverer et administrationsprogram for sports- og idrætsklubber, som administrerer medlemskaber, herunder betaling af kontingent, til- og afmelding til hold og begivenheder samt køb af produkter fra sportsklubber og -foreninger mm. Denne forening anvender Klubmodul.

2 Vilkår og betingelser for hjemmesiden

2.1 Ved benyttelse af Klubmoduls hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

2.2 Klubmodul og foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.

2.3 Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.

3 Pris og betaling

3.1 Når du køber varer eller ydelser af en sportsklub eller –forening via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S, Nordea A/S eller en anden godkendt indløser, der samtidig sørger for, at din betaling overføres til den sportsklub eller –forening, som du har købt en vare eller ydelse af.

3.2 Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra sportsklubber og –foreninger, accepterer du, at Klubmodul administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

3.3 Klubmodul kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

3.4 På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler:

  • Dankort

  • Visa/Dankort

  • Visa Electron

  • eDankort

  • Mastercard

  • Mastercard Debit

3.5 Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

3.6 Klubmodul benytter DIBS og quickpay som betalingsgateway. DIBS A/S og Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S samt Nordea A/S. Læs mere på hhv. dibs.dk og quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

3.7 Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

4 Fortrydelsesret

4.1 Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

4.2 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til Klubmodul Kundeservice eller til nærværende forening, som leverer ydelsen, inden udløbet af fortrydelsesretten.

4.3 Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til nærværende forening, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

5 Personoplysninger

5.1 Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

5.2 Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

5.3 De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

5.4 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

5.5 De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

5.6 Som registreret bruger hos Klubmodul eller Klubmoduls leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

5.7 Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

6 Brugernavn og adgangskode

6.1 Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser hos nærværende forening via Klubmodul eller Klubmoduls leverandører, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

6.2 Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

6.3 Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.

7 Nyhedsbreve

7.1 Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

7.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

7.3 Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.

8 Cookies

8.1 I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på din computer.

8.2 I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

9 Tekniske krav til brugerens computerudstyr

9.1 Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

10 Ansvarsfraskrivelse

10.1 Klubmodul og nærværende forening er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

10.2 Klubmodul kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

10.3 Klubmodul tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

10.4 Klubmodul indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

10.5 Selvom Klubmodul tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

10.6 Klubmodul er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

10.7 Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul.

10.8 Klubmodul påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmoduls eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

10.9 Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter kontakte foreningen og bede om en udredelse på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Vi vil vurdere de enkelte sager såfremt de skulle opstå og i samarbejde med leverandøren finde en passende løsning. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

10.10 Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Klubmodul eller en sportsklub eller -forening ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

11 Kundeservice

11.1. Generelt: I henhold til 10.9 vil Kundeservice derfor så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Kundeservice ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

11.2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen for at følge op på din henvendelse.

11.3. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor, og de vil forsøge at kontakte foreningen og meddele dem dit ønske. Det er dog ingen garanti for, at Kundeservice kan komme i kontakt med foreningen, eller at foreningen accepterer dine ønsker. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at finde en løsning da det er foreningerne der står for planlægning med mere.

11.4. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

11.5. Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Kundeservice som beskrevet ovenfor og Kundeservice vil derefter forsøge at kontakte foreningen og bede om en kompensation på dine vegne. Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer foreningerne og kvaliteten på ydelserne eller den service, de leverer, og vi kan ikke give og er ikke ansvarlige for at give dig kompensation på vegne af foreningerne. Klubmodul opfordrer dog og anbefaler at du selv tager kontakt til foreningen og forsøger at udrede omstændighederne.

12 Force majeure

12.1 Klubmodul er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

12.2 Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

12.3 Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.


Herunder er foreningens forretningsbetingelser:

 

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls 

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Elise Puls”

Foreningen har hjemsted på Elise Smith Skole, Ny Munkegade 13, Aarhus C.

§ 2. Foreningens formål:

At skabe rammerne for fysisk udfoldelse blandt unge i Aarhus Midtby ved idrætsaktiviteter som appellerer til bredden.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingentbetaling, samt tilskud.

Et eventuelt overskud tilfalder forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer:

Foreningen henvender sig til børn fra 0. til 9. klasse og deres forældre.

Herudover indgår som medlemmer af bestyrelsen to lærere fra Elise Smiths Skole som henholdsvis næstformand og suppleant. De to lærere udpeges af skolen.

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, 1 måned efter fristen er udløbet.

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne kan kun ændres på generalforsamlingen . I 2014 er det besluttet at det årlige kontingent skal andrage 100,- kr som betales pr 15 august.

Dog betales i 2014 første gang den 15.april 150,- som dækker frem til 15 august 2015.

For forældre i bestyrelsen er der en friplads i foreningen til et barn.

(Ændring: På generalforsamlingen i marts 2017 besluttes, at kontingentet på 100 kr droppes, og at der kun betales for den aktivitet, som der deltages i)

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Til daglig tegnes foreningen af formanden og næstformanden.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i april måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer og deres forældre samt lærere samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn under 18 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Det kan kun deres forældre, samt de to repræsentanter indsat af Elise Smiths Skole. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside samt email til registrerede medlemmer med 4 ugers varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 50% af foreningens medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleanter for en periode af 2 år og 2 medlemmer og 1 suppleanter for en periode af 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,

der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til

foreningen, samt

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber,

foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller

som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Aarhus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Aarhus Kommune foretager stikprøve kontrol.

§ 11. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Ved forfald af den ene af disse tegnes den af kassereren og den tilbageværende person.

§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de tilstadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4.februar 2014

På første ordinær generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Formand : Nikolaj Eldrup

Næstformand: Kristian Rahbjerg

Kasser: Rolf Kejser

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Medlem: Rikke

Medlem Steen

Som revisor : Som Revisor suppleant:

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Ad § 1:

Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 3, nr. 7 være hjemmehørende i tilskudskommunen.

Ad § 2:

Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 3, nr. 1 have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Forenin- gen må ikke oprettes og drives i kommercielt øjemed jf. folkeoplysningslo- ven § 5 stk. 3. Den skal være almennyttig og kontinuerlig jf. folkeoplys- ningsloven § 4 stk. 3, nr. 8, og den skal som udgangspunkt skal være åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 3, nr. 6.

Ad § 3:

I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud, der er opstået gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. I forslag til vedtægter anbefales det, at overskud af enhver art skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område, da det kan være vanskeligt at vurdere, hvor et evt. overskud kommer fra.

Ad § 4:

Vedtægterne bør kun indeholde bestemmelser om aktive medlemmer. Der kan ikke modtages støtte til passive medlemmer, og foreningen skal bygge på aktivt medlemskab jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 3 nr. 5. Der skal være mindst 5 betalende medlemmer jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 3 nr. 5.

Ad § 6:

Generalforsamlingen skal være den øverste myndighed. Det betyder, at alle spørgsmål, der ikke efter vedtægterne endeligt skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlingen.

Ad § 7:

Der skal afholdes generalforsamling en gang om året umiddelbart efter udarbejdelse af regnskab, og hvis der i øvrigt er behov for det.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Valg af revisor og revisorsuppleant skal kun ske, såfremt foreningen modtager tilskud på under xxx kr. pr. år. Såfremt foreningen modtager tilskud på xxx kr. pr. år eller derover, vælger bestyrelsen en statsautoriseret eller en registreret revisor.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Ad § 8:

Der bør altid være et ulige antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

De “unge observatører” vælges på samme måde på generalforsamlingen. De har ingen stemmeret i bestyrelsen, og kan ikke pådrage sig et ansvar.

Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen bør medlemmerne vælges/udpeges på skift.

Habilitetsreglerne findes i folkeoplysningslovens § 5 stk. 4.

Ad § 9:

Bestyrelse skal i følge folkeoplysningsloven § 5 stk. 2 være ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Århus Byråd forventes at beslutte, at der kun stikprøvevis skal indsendes en årlig beretning for foreningens virksomhed jf. folkeoplysningslovens § 5 stk. 8.

Ad § 10:

Der vedlægges eksempel på en regnskabsinstruks.

Ad § 11:

I følge bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivillig folkeoplysende foreningsarbejde § 1 nr. 6 skal vedtægterne inde- holde bestemmelse om tegningsret.

Ad § 12:

I følge folkeoplysningslovens § 31 stk. 2 hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har mod- taget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

Ad § 14:

I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud , der er opstået gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeop- lysningsloven tilfalde almennyttige formål ved foreningens opløsning.

I forslag til vedtægter anbefales det, at evt. overskud af enhver art skal anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område ved foreningens opløsning, da det kan være vanskeligt, at opgøre hvor et overskud stammer fra.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Relevante paragraffer fra folkeoplysningsloven:

§ 3.

Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigede eller kunne få anvist offentlige lokaler.

Stk. 2.

Folkeoplysningsudvalget kan for tilskud givet efter § 6, stk. 2, fravige kravet om foreningsdannelse som betingelse for tilskud.

Stk. 3.

Initiativtagerne skal i forbindelse med tilskud, hvor foreningskravet er fraveget, jf. stk. 2, udpege en tilskudsmodtager, der er ansvarlig for tilskuddet og eventuelle anviste lokaler samt for regnskab og dokumentation for virksomheden over for kommunalbestyrelsen. Den ansvarlige person skal være bosiddende i eller være godkendt af tilskudskommunen.

§ 4.

En folkeoplysende forening er

1. en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller

2. en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 2.

En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal

1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af ved- tægten,

2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3. have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af

medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag for- eningen,

4. give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen, 5. have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 4,

6. være hjemmehørende i tilskudskommunen og

7. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Stk. 3.

En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal

1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af ved- tægten,

2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,

3. have en bestyrelse,

4. være demokratisk opbygget,

5. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

6. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens for- mål,

7. være hjemmehørende i tilskudskommunen og

8. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

§ 5.

En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirk- somhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende for- ening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoply- sende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde .

Stk. 2.

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Stk. 3.

En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening til anven- delse inden for lovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virk- somhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.

Stk. 4.

Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virk- somheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, sel- skaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer

udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Stk. 5.

Stk. 4, nr. 1 og 2, omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksom- heder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 6.

Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutnings- processen i den folkeoplysende forening.

Stk. 7.

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige offent- lige lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Folkeoplysningsudvalget afgør, jf. § 37, stk. 4, om en forening opfylder betingel- serne for at opnå tilskud efter loven, jf. dog § 32. Foreningen skal årligt til folke- oplysningsudvalget indsende en beretning, hvori beskrives foreningens folkeop- lysende virksomhed i det forløbne år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig beretning.

Stk. 9.

Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, jf. § 3, stk. 1.

§ 29.

Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4 , 5 og 7 og § 6, stk. 2, herunder dokumentation for delta- gernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2.

Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regn- skabsaf- læggelsen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for afregning og revision af tilskud givet efter § 6, stk. 2.

Stk. 4.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæg- gelse og revision af regnskaberne.

Stk. 5.

Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæg- gelse og revision m.v.

§ 30.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overens- stemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller mod- regnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har opfyldt tilskudsbetingelserne.

§ 31.

Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen eller for tilskud efter § 6, stk 2, den ansvarlige tilskudsmodtager.

Vedtægt for Idrætsforening Elise Puls

Bestyrelsens medlemmer, eller for tilskud modtaget efter § 6, stk. 2, den ansvarlige tilskudsmodtager, hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebe- talings- kravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer eller den ansvarlige tilskudsmodtager efter § 6, stk. 2, hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens eller tilskudsmodtagernes tilskud efter loven.

§ 32.

Overholder en forening eller tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode.


 


"Elise Puls er for alle. Uanset om du er i god form eller har prøvet holdene før vil du få det sjovt og blive bedre sammen med os."